Lisans:
Süre/Kullanım Kısıtlamalı
Dil Desteği:
Türkçe
Üretici:
Gürol Demir
Limit:
*
Kategorisi:
Muhasebe (285 program)

Tekdüzen Muhasebeye Giriş

Tanıtım:Üreticiden:Bu program; muhasebe sisteminin öğreniminde, elektronik bir başvuru kaynağı olmak üzere tasarlanmıştır.Türk Muhasebe Sistemi hakkında giriş seviyesinde bilgilerin yer aldığı bu programda şu ana konular yer almaktadır:1- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinin yasal dayanağı, bu tebliğler ile belirlenen genel esaslar, muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması.2- Mali tabloların çeşitleri, ilkeleri, biçimsel yapıları, düzenleme kuralları, dipnotları.3- Bilânço analizleri (yatay, dikey, eğilim analizleri), 4 ana grupta ele alınan 31 adet oran analizi (rasyolar).4- Muhasebe hata ve hileleri ile bunların tespit yöntemleri, denetim teknikleri.5- Defter tutma işlemleri. Tutulması zorunlu bütün defterlere ilişkin yasal düzenlemeler.6- Örnek yevmiye kayıtları.7- Tekdüzen hesap planı ve açıklamaları. Her hesaba ait yasal düzenlemeler, işleyişi, ek açıklamalar, örnek kayıtlar, denetlenmesinde püf noktaları.8- Enflasyon düzeltmesine ait hesaplama modülü ve Bilânço Sihirbazı. Enflasyon düzeltmesinde genel ilkeler, temel kavramlar, yasal düzenlemeler. Enflasyon düzeltmesi planı, hesaplara ait düzeltme açıklamaları, yapılması gerekli muhasebe kayıtları, vergi matrahının tespiti, düzeltilmiş bilânçoya adım adım ilerleme.9- Mini mevzuat köşesi.10- Pratik bilgiler (İşçi ücretleri, Vergi Usul Kanunu, 6183 SK, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi).11- Hesaplamalar (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Cezaları, Mini Ücret Bordrosu, YTL/TL Dönüştürme)12- Listeler (Amortisman Listesi, Vergi Kodları, Faaliyet Kodları, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Ortalama Ticari Kredi Faizleri).13- Ajanda (Mali takvim)14- Terimler Sözlüğü15- Mali haberlerProgram, sunduğu bilgileri değiştirme/ekleme esnekliği, internet yardımı ve güncelleme seçeneği de sağlamaktadır.Programın bu sürümünde:1- Ocak-Şubat-Mart 2007 aylarını kapsayan 2007/I.Dönem geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi bölümü eklendi.2- 5615 sayılı Kanunla değişen beyanname verme süreleri mali takvime işlendi.3- Mart 2007 ayı TÜFE, ÜFE oranları programa işlendi.4- Günlük gecikme zammı hesaplamada bir hata düzeltildi.5- Örnek yevmiye kayıtlarındaki bir kayıt örneği düzeltildi.

Tekdüzen Muhasebeye Giriş İçin Yorum Yap

reklam

Muhasebe Kategorisi Çok İndirilenleri

 • E-Beyanname Browser Muhasebe Yardımcı Programı

  E-Beyanname Browser, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için geliştirilmiş, işlerinizi kolaylaştıran, büronuzda vakit kazandıran yardımcı bir programdır.

 • Beyanname F(x) Kdv ve Muhtasar

  Yeni Kdv ve Muhtasar Beyannameleri hazırlandı.Her alan ve bölüm sağa-sola ve aşağı-yukarı kaydırılabilir.Alan ve bölümlerin yazı tipi değiştirilebiliyor.Baskı önizlemesi ile orjinal çıktıyı görebilme.

 • Memur Bordro Maaş Bordro Programı

  Kolay KullanımTek Ekranda Puantaj-Sicil Girişi3 türlü Maaş kağıt dökümüAylık ve Yıllık ListelerGeçmiş ayların Vergi MatrahlarınıEmekli Sandığı bilgilerini düzeltme ve yeni girişVergi İade BordrosuBanka için DisketYolluklarPersonel

 • Polisoft Sigorta Programı

  Sigorta şirketlerine bağlı acentelerin, ihtiyaçlarının incelenmesi neticesinde tasarlanmıştır. Pratik ve ihtiyaca yönelik fonksiyonları zaman ve personel tasarrufu sağlar.

 • Zirve Müşavir Paketi

  Genel muhasebe, demirbaş listesi, bordo-personel, geçici vergi beyanı, cari hesap, stok, KDV, işletme defteri gibi verileri kontrol edebileceğiniz gelişmiş bir muhasebe programı.

 • Mali Mevzuat Takip Programı

  Aynı ekranda vergi mevzuatı ile ilgili kanunları, tebliğleri, sirkülerleri, yönetmelikleri, iç genelgeleri, bakanlar kurulu kararlarını, özelgeleri, kanun hükmünde kararnameleri ve yargı kararlarını görüntüleyebilme imkanı sunar.

 • Maaş Durum Belgesi

  Personelinizin maaş durum belgesi için sadece adını, ünvanını ve maaş tutarını yazın. İsterseniz tek sayfaya bir kişi, isterseniz tek sayfaya iki kişilik çıktılar alabilirsiniz.

 • Sözleşmeli Personel Bordrosu

  Üreticiden :Bu program Devlet dairelerinde çalışan usta öğreticiler için hazırlanmıştır. Bu programla birden fazla kurulum işlemleri yapılabilir. Tamamen sınırsız ve ücretsizdir.

 • Değişken Faiz Hesaplama

  AktifMail.net ürünü olan bu yazılım ile reeskont işlemlerinde, ticari yasal değişken faiz oranlarını güncel bilgilere dayalı olarak kolayca hesaplayabilirsiniz.

 • ELKOM EkoSoft Mikro Ticari Ön Muhasebe Paketi

  ELKOM EkoSoft Mikro Ticari Ön Muhasbe Paketi ;Cari Hesap Takibi, Stok Takibi, Kasa - Finans Takibi, İrsaliye, Fatura, Çek / Senet Takibi, Banka Hesap Takibi, Sistem Araçları modüllerinden oluşur.