Lisans:
Ücretli/Demo
Dil Desteği:
Türkçe
Üretici:
Tabim Yazılım
Limit:
*
Kategorisi:
Muhasebe (285 program)

Genel Muhasebe Programı

Tahsil, Tediye ve Mahsup fişlerini girebilir, yansıtma, açılış ve kapanış fişlerini otomatik olarak sisteme düzenletebilirsiniz. Tek düzen hesap planına bağlı kalarak kendi tanımlayacağız hesap planını oluşturabilirsiniz. İlgili hesaplar için bütçe, stok, adres vb bilgileri girebilirsiniz. Sistemden girilen muhasebe fişlerine bağlı olarak Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Kasa Defteri, Muavin Defteri dökümlerini alabilirsiniz. Yine girdiğiniz muhasebe fişlerine bağlı olarak Mizan, Bütçe Analizi, Özet Gelir Tablosu, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Özet Bilanço, Ayrıntılı Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağılım Tablosu gibi mali tablolar ile Stok ve Hesap Envanteri dökümlerini alabilirsiniz.
Programın Genel Özellikleri
Fiş İşlemleri
# 50 karakterlik fiş madde açıklaması, 200 karakterlik fiş genel açıklaması
# Muhasebe fişlerini, değişik tiplerde örnek şablonlar olarak kaydetme
# Hesaplar için firma, adres, birim, döviz birimi ve masraf merkezi tanımlamaları yapabilme, hesapla ilgili özel notlar alabilme
# Hesapların aylar bazındaki toplam borç, alacak ve bakiyelerini tutar, miktar ve döviz bazında görebilme
# Üzerinde bulunduğunuz hesapla ilgili muavin defter dökümü alabilme
# Borç ve alacak tutarları eşit olamayan fişleri görebilme
# Fiş bilgilerinizi Excel programına aktarabilme
# Fişleri tahsil, tediye, mahsup olarak kendi içinde esnek ve parametrik olarak numaralandırabilme
# Fiş işlemlerinde satır ya da sütun kopyalaması yapabilme
# Fiş ve hesap bakiyesi aktarabilme, seçili satır toplamlarını alabilme
# Kdv ve miktar değerleri girebilme
# Muhasebe fişi içine seçeceğiniz başka bir muhasebe fişi detayını kopyalayabilme
# Kdv ve kasa hesabı satırlarını otomatik olarak oluşturabilme
# Fatura girişi yaparak fiş satırlarını otomatik oluşturabilme
# Fiş işlemlerinde miktar ve KDV oranı girişi yapabilme
# Fiş içinde bulunan ve KDV hesabıyla ilişkili satırları ayrı ayrı hesaplayabilme ya da aynı KDV hesapları üzerinde toplatabilme
# Kasa hesabı yansıtma işlemlerini yapabilme
# Yansıtma fişi oluşturma seçeneğini kullanarak amacınıza uygun olarak hesapların kapatılması ve yansıtma fişlerinin oluşturabilmesi
Hesap Planı
# Tek düzen hesap planı, 25 haneli hesap kodu tanımlaması
# Her bir hesabı istenilen sayıda alt hesaba ayırabilme
# Hesap kartları için bütçe girebilme
# Hesap durumu ve hesap notları bilgileri girebilme
# 3. düzey hesaplar için bu hesapların altına açılacak alt hesapların hesap kodu maskesini tanımlayabilme
# Aylar bazında bütçenin tahsis edilen tutarlarını belirleyebilme
# Hesabın bütçe tanımlamasını, yerel para birimiyle ya da döviz para birimiyle yapabilme
# Aktif olduğunuz hesap kartına ait borç - alacak ve bakiye toplamlarını, yerel ve dövizsel para birimleri üzerinden aylık toplamlar şekliyle görebilme
# Aktif olduğunuz hesap kartına ait hesap açıklama notlarını görebilme
# Döküm alacağınız etiketin genişliğini, yüksekliğini, yazı tipini, bir sayfaya dökülecek etiket sayısını v.b. diğer özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
# Hesap planı üzerinde görüntülenen kolonlara, yeni bilgi kolon ekleyebilme veya var olan kolonları gizleyebilme
# Hesap planınızın tamamını ya da belirlediğiniz hesapları, ileride başka firmalarda ya da mali dönemlerde kullanmak amacıyla, hesap planı şablonu olarak kaydedebilme
Mali Tablolar
# Genel, aylık, tarihler arası mizan alabilme
# Gelir Tablosu, Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu dökümlerini alabilme
# Hesaplar için tanımlanan bütçelerin durumlarının analizleri, Mizanı tüm hesaplar için veya hesap aralığı belirterek istediğiniz hesaplar için alabilme
# İşletmenin, belirli bir dönem içindeki hesaplarının bütçesel karşılaştırmalarının analizini alabilme
# Gelir Tablosunu , Bilançoyu , Satışların Maliyet Tablosunu, Fon Akım Tablosunu, Nakit Akım Tablosunu ve Kar Dağıtım Tablosunu seçeceğiniz aya ve belirleyeceğiniz tutar ölçeğine göre önceki ayların yekünlerini dahil ederek, değeri 0 olan maddeleri isteğe bağlı listeleyerek ve değerleri yeniden hesaplatarak dökümlerini alabilme
Parametreler
# Genel kullanım bilgilerini, döviz bilgilerini, kod tanımlamalarını değiştirebilme
# Hesap işlemleri için kural tanımlamalarını, masraf merkezi ve gider çeşit tanımlamalarını ve fiş numarası maskesi tanımlamalarını yapabilme
# İndirilecek ve hesaplanacak KDV hesaplarının çalışacağı hesapların tanımlaması ile yansıtma hesap tanımlarını yapabilme
# Muhasebe fişlerinin yazıcıdan hangi şekil ve düzende döküleceğini belirtip, fiş dökümü altında yazılması gereken genel açıklamayı, onay başlıklarını ve onaylayan kişilerin isim ve unvanlarını belirleyebilme
Muhasebe Defterleri
# Fiş açıklaması, fiş toplamı ya da fiş madde tutarına göre dökümler alabilme
# Yevmiye defterini normal ya da müfredatlı olarak dökümünü alabilme
Fişleri onaylama
# Dökümünü aldığınız raporu, excel programı çalışma sayfası içine aktarabilme
# Programın kullanımı Görüntülü ve Sesli Eğitim Kılavuzunu izleyerek öğrenebilirsiniz.
# Defter-i Kebiri istediğiniz kriterler doğrultusunda, kebir hesabına ait alt hesapların işlem satırlarını listeleyerek ve alt hesap yazdırma sınırı belirleyerek dökümünü alabilme
# Kasa defteri, birden fazla kasa defterinin takibi
# Muavin defterlerini ayrıntılı olarak listeleyebilme
# Muhasebe fişlerinin fiş maddesi açıklamalarına göre dökümlerini alabilme
# Fişlerinin borç-alacak toplamlarına göre listeler alabilme
# Detay hesap planı kullanarak stok ekstresi envanteri, muavin defteri, ve hesap envanteri listesi alabilme
# Personel, demirbaş, cari firmaların detay hesap tanımlaması yapabilme girilen detay hesaplar için hesap muavin defteri, detay hesap envanteri ve hesap envanteri listeleri alabilme
Muhasebe Programı Sesli ve Görsel Eğitimi
# Tabim Muhasebe programı detaylı bir eğitime gereksinim duyulmadan kullanılabilecek sadeliktedir. Programın tümü kılavuz niteliğinde yardım menüleri ile desteklenmiştir. Muhasebe mevzuatına vakıf bir kişinin rahatlıkla kullanabileceği bir yapıdadır. Ayrıca programın kullanımına ait 120 dakikalık sesli ve görüntülü bir eğitim kılavuzu mevcuttur. Kendi ofisinizde eğitim CD'sini kullanarak 7 gün 24 saat istediğiniz zaman diliminde istediğiniz kadar eğitimi izleyebilirsiniz. Program ile birlikte kullanım kılavuzu, sesli ve görüntülü eğitim CD'si ile online yardım dosyaları verilmektedir.
Programın Lisansı için
Satış Fiyatı : 700,00 YTL
Kampanya Fiyatı: 600,00 YTL
# Fiyatlar tek kullanıcılıdır. Çok kullanıcılı uygulamalarda fiyatlara ana makina + iki terminale kadar %50, daha sonraki terminaller için %10 fiyat farkı eklenir.
# Program aynı adreste 1'den fazla bilgisayarda kullanılması durumunda %50 indirim uygulanır.
# Programlarla birlikte Sesli ve Görsel Eğitim Klavuzları ücretsiz olarak verilmektedir.
# Fiyatlara KDV dahil değildir.

akindir.com

Genel Muhasebe Programı İçin Yorum Yap

reklam

Muhasebe Kategorisi Çok İndirilenleri

 • E-Beyanname Browser Muhasebe Yardımcı Programı

  E-Beyanname Browser, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için geliştirilmiş, işlerinizi kolaylaştıran, büronuzda vakit kazandıran yardımcı bir programdır.

 • Beyanname F(x) Kdv ve Muhtasar

  Yeni Kdv ve Muhtasar Beyannameleri hazırlandı.Her alan ve bölüm sağa-sola ve aşağı-yukarı kaydırılabilir.Alan ve bölümlerin yazı tipi değiştirilebiliyor.Baskı önizlemesi ile orjinal çıktıyı görebilme.

 • Memur Bordro Maaş Bordro Programı

  Kolay KullanımTek Ekranda Puantaj-Sicil Girişi3 türlü Maaş kağıt dökümüAylık ve Yıllık ListelerGeçmiş ayların Vergi MatrahlarınıEmekli Sandığı bilgilerini düzeltme ve yeni girişVergi İade BordrosuBanka için DisketYolluklarPersonel

 • Polisoft Sigorta Programı

  Sigorta şirketlerine bağlı acentelerin, ihtiyaçlarının incelenmesi neticesinde tasarlanmıştır. Pratik ve ihtiyaca yönelik fonksiyonları zaman ve personel tasarrufu sağlar.

 • Zirve Müşavir Paketi

  Genel muhasebe, demirbaş listesi, bordo-personel, geçici vergi beyanı, cari hesap, stok, KDV, işletme defteri gibi verileri kontrol edebileceğiniz gelişmiş bir muhasebe programı.

 • Mali Mevzuat Takip Programı

  Aynı ekranda vergi mevzuatı ile ilgili kanunları, tebliğleri, sirkülerleri, yönetmelikleri, iç genelgeleri, bakanlar kurulu kararlarını, özelgeleri, kanun hükmünde kararnameleri ve yargı kararlarını görüntüleyebilme imkanı sunar.

 • Maaş Durum Belgesi

  Personelinizin maaş durum belgesi için sadece adını, ünvanını ve maaş tutarını yazın. İsterseniz tek sayfaya bir kişi, isterseniz tek sayfaya iki kişilik çıktılar alabilirsiniz.

 • Sözleşmeli Personel Bordrosu

  Üreticiden :Bu program Devlet dairelerinde çalışan usta öğreticiler için hazırlanmıştır. Bu programla birden fazla kurulum işlemleri yapılabilir. Tamamen sınırsız ve ücretsizdir.

 • Değişken Faiz Hesaplama

  AktifMail.net ürünü olan bu yazılım ile reeskont işlemlerinde, ticari yasal değişken faiz oranlarını güncel bilgilere dayalı olarak kolayca hesaplayabilirsiniz.

 • ELKOM EkoSoft Mikro Ticari Ön Muhasebe Paketi

  ELKOM EkoSoft Mikro Ticari Ön Muhasbe Paketi ;Cari Hesap Takibi, Stok Takibi, Kasa - Finans Takibi, İrsaliye, Fatura, Çek / Senet Takibi, Banka Hesap Takibi, Sistem Araçları modüllerinden oluşur.